آوا سازه

دیوار حریم خط راه آهن قم

پروژه: پروژه دیوار پیش ساخته حریم خط راه اهن قم

کارفرما و نظارت:اداره کل راه و شهرسازی استان قم

محل پروژه: قم

نوع قرارداد: پیمانکاری

سال عقد قرارداد: ۱۳۹۴

آخرین وضعیت: تحویل قطعی