آوا سازه

درباره ما

شرکت آوا سازه بدیع پارسیان به‌عنوان هسته اصلی گروه شرکت‌های ساختمانی آوا و با هدف ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت تشکیل گردیده است.
این شرکت با اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان توانسته است در جهت اجرای اهداف اولیه خود، رضایت کارفرمایان مختلف را در همکاری‌های گذشته حاصل نماید.

آوا سازه