مراحل اجرای پروژه آرمانی محمود آباد - برج جنوبی

طبقه ششم

۰ (۰)             این مقاله چقدر مفید بود؟؟ برای رای دادن روی ستاره کلیک کن😊 تایید رای میانگین رای ها ۰ / ۵. تعداد رای های شما دوستان عزیز ۰

بتن ریزی
۰
(۰)
آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی
بتن ریزی طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی
بتن ریزی طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی سقف
آرماتور بندی سقف طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی سقف
آرماتور بندی سقف طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون ستون طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

این مقاله چقدر مفید بود؟؟

برای رای دادن روی ستاره کلیک کن😊

میانگین رای ها ۰ / ۵. تعداد رای های شما دوستان عزیز ۰

mja.calon

mja.calon

برج های مسکونی تجاری آرمانی محمودآباد

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پروژه در دست احداث برج های آرمانی محمود آباد