مراحل اجرای پروژه آرمانی محمود آباد - برج جنوبی

طبقه چهارم

۰ (۰)               این مقاله چقدر مفید بود؟؟ برای رای دادن روی ستاره کلیک کن😊 تایید رای میانگین رای ها ۰ / ۵. تعداد رای های شما دوستان عزیز ۰

بتن ریزی سقف
۰
(۰)
آرماتور بندی
آرماتور بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی ستون و دیوار
بتن ریزی ستون و دیوار طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

این مقاله چقدر مفید بود؟؟

برای رای دادن روی ستاره کلیک کن😊

میانگین رای ها ۰ / ۵. تعداد رای های شما دوستان عزیز ۰

mja.calon

mja.calon

برج های مسکونی تجاری آرمانی محمودآباد

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پروژه در دست احداث برج های آرمانی محمود آباد