مراحل اجرای پروژه آرمانی محمود آباد - برج جنوبی

طبقه پنجم

۰ (۰)           این مقاله چقدر مفید بود؟؟ برای رای دادن روی ستاره کلیک کن😊 تایید رای میانگین رای ها ۰ / ۵. تعداد رای های شما دوستان عزیز ۰

آرماتور بندي ستون و ديوار
۰
(۰)
آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی سقف
آرماتور بندی سقف طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

این مقاله چقدر مفید بود؟؟

برای رای دادن روی ستاره کلیک کن😊

میانگین رای ها ۰ / ۵. تعداد رای های شما دوستان عزیز ۰

mja.calon

mja.calon

برج های مسکونی تجاری آرمانی محمودآباد

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پروژه در دست احداث برج های آرمانی محمود آباد